Notulen jaarvergadering 12 oktober 2021

Notulen jaarvergadering 12 oktober 2021

nov 11, 2021

 

Verslag van de jaarvergadering 2021 d.d. 12-10-2021

 

Afwezig met afbericht:

Mia Ettema, André Dekker, Ed van Goes, Jan Bleeker, Jos Zeldenthuis,

Co Leygrave, Els Molenaar, Cor Steur, Cees Heertjes, Jos Deen,

Henk Verreijen en Nico Boon

  1. 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom

en bedankt een ieder voor hun inzet afgelopen periode.

Hij bedankt officieel Meinard Stoz als aftredend voorzitter onder overhandiging

van een fles wijn en bloemen, waarna Meinard de voorzittershamer overhandigt.

Verder memoreert de voorzitter het overlijden afgelopen jaar van de leden J.                            Zegwaard en G. Bruin.

  1. Notulen jaarvergadering 2019

Na aanpassing typfout bij punt 6,  2e lid moet zijn Kees Bakker

i.p.v. K. Dekker,  zijn de notulen g.g.k.

  1. 3. Mededelingen

– Privacy beleid

Voorzitter vraagt de uitgedeelde formulieren in te vullen en te ondertekenen.

– Boetebeleid

Hierbij volgen we het beleid van Connexxion, houdt in alleen boetes tot

8 km. worden vergoed, andere boetes b.v. door rood rijden niet.

– Bijvullen ad-blue

Het nut van ad-blue wordt uitgelegd.

Bijvullen wordt verantwoordelijkheid v.d. chauffeur, nooit zelf bijvullen

maar vragen bij het tankstation.

Nogmaals gewezen op tanken na einde van de dienst

  1. 4. Financieel verslag

Koen neemt het woord en geeft toelichting op de cijfers en de vragen.            

  1. 5. Verslag kascontrole commissie

Kees Bakker doet verslag over het jaar 2019. Alles akkoord bevonden.

Sylvia van de Wateren doet verslag over 2020. Ook alles akkoord bevonden.

Hierbij is het bestuur decharge  verleent over het financieel beleid 2019 en 2020.

  1. 6. Verkiezing Kas controle commissie

Nieuw lid Jan Bleeker samen met Sylvia van der Wateren.

Reserve Aad de Jong

  1. 7. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar Evert Bakker en Koen Bakker zonder tegenkandidaat

Beiden zijn weer herkozen.

  1. Introductie website

De voorzitter legt het nut van een website uit.

Dit wordt aan de hand van beelden nog nader toegelicht.

De introductie van de website wordt kenbaar gemaakt via posters.

  1.    Rondvraag

–  Jac Groen: vraagt of de notulen niet vlak na de jaarvergadering kunnen worden

toegestuurd  ter info voor diegene die er niet is geweest. Is akkoord.

–  Hans Koekkoek:  vraag over kids ticket, wordt uitgelegd

–  Ed Spaan: vraag over tijdsduur ticket en overstaprecht, geldt alleen voor

ticket “Reiskaart Streek” ad € 4,55.

–  Adriaan Hoogenboezem:   wel liefst een vaste wisselplaats bij dienstruil,

Na discussie uit de vergadering besloten te laten zoals het nu is. Verder

bedankt hij voor de verkregen belangstelling tijdens zijn ziekte.

Tineke Heykoop e.a. : na de  laatste dienst bij het parkeren in de garage

is het veel te donker, vraag kan daar iets aan worden gedaan.

Bestuur: gaan we bekijken i.o.m. de eigenaar.

–  Lo Jong:  heeft problemen met wisselen van de papierrol

Oplossing:  melden bij  Koos Pronk via dagrapport of bellen. Koos lost het op

Koos Bakker:  meldt klacht van bewoner wisselplaats dat we soms voor

zijn uitrit blijven staan

Jan Koetsier:  meldt problemen invulling roosters op maandag en vrijdag,

lukt maar moeizaam. Voorzitter bedankt de roostermakers

Sylvia de Wateren: na melding van afwezigheid/vakantie aan de roostermakers

graag een terugmelding dat de mail is ontvangen, gaat gebeuren

Gerard Dekker: bedankt de collega’s en het bestuur voor de getoonde

belangstelling tijdens zijn ziekte

 

  1. Sluiting  

Voorzitter sluit om 20.45 uur de vergadering en bedankt alle

aanwezigen.

N.B.

Na sluiting vraagt de voorzitter wie wil, voor de periode tot herstel

van Gerard Dekker, de technische zaken behartigen.

 

 

 

 

 

Actuele dienstregeling

Plan jouw reis naar Hoorn | Schellinkhout | Wijdenes | Venhuizen | Hem | Hoogkarspel | Lutjebroek | Grootebroek | Bovenkarspel

Vrijwilligers gezocht

Houd je van persoonlijk contact met mensen, ben je altijd goedgehumeurd, ben je gastvrij en ben je graag onderweg? Word dan vrijwilliger bij Buurtbus 412.

Inloggen voor chauffeurs

Hier vindt u handleidingen, actuele roosters en contactinformatie van uw collega's.