Notulen jaarvergadering 22 maart 2022

Notulen jaarvergadering 22 maart 2022

apr 1, 2022

Verslag van de jaarvergadering 2022 d.d. 22-03-2022

 

Afwezig met afbericht: Ed v.d. Goes, Cor Steur, Cees Heertjes, Meinard Stosz, Jos Deen, Peter Rood, Peter Ruijter, Roy van Ham

Aanwezig 31 personen

 

  1.  Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom

en bedankt een ieder voor hun inzet afgelopen periode.

Hij staat stil bij het overlijden van Jos Zeldenthuis.

 

  1. Mededelingen

– Jan stelt voor de KM vergoeding  te verhogen naar € 0,25 per KM,

is akkoord.

– Ideeën zomerfeest

Er komt een werkgroepje bestaande uit Bram Molenaar, Janneke Langerak

en Cor Kolenberg. Deze gaan ideeën uitwerken

– Instellen werkgroep wassen bussen

Trekker van deze werkgroep wordt Mia Swart aangevuld met de

heren Nico van Soerland, Bert Heukelom en Kees Timmerman

 

  1. Notulen vorige jaarvergadering 2021

n.a.v. punt 9 rondvraag

Na melding vakantie aan roostermakers wordt nog geen terugmelding

ontvangen. Dit wordt alsnog geregeld.

 

  1.  Financieel verslag

Niet besproken i.v.m. ziekte Koen Bakker

                 

  1. Verslag kascontrole commissie

I.v.m. ziekte Koen niet plaatsgevonden.

Afspraak is: De kascontrole moet binnen 14 dagen na herstel van z’n ziekte

plaatsvinden.

Waarna de bevindingen via mail  worden toegestuurd.

 

  1. Verkiezing kascontrole commissie

Naast Jan Bleeker en Aad de Jong heeft als reserve Cees Bakker zich aangemeld.          

 

  1.  Bestuursverkiezingen

Koos Pronk wordt opnieuw gekozen.

Als opvolger van Gerard Dekker wordt Cor Steur gekozen als

technisch coördinator.

De voorzitter bedankt Gerard voor zijn inzet van de afgelopen jaren

onder overhandiging van een bos bloemen  en een heerlijke fles wijn.

 

  1. Rondvraag

Ed Spaan

Ingeval eind v.d. dienst de bus niet in de garage geparkeerd kan worden, wie moet je dan bellen?  Iemand van het bestuur

Co Leijgrave

Trof een keer bij de 1e dienst etensresten aan waardoor vis stank. Co doet

een beroep op zijn collega’s: Ruim je afval op!

–  Janneke Langerak

Vraagt of er voor de ruilbussen andere tankpassen zijn, Vraag voor Connexxion

–  Mia Swart

a. Vraagt waarom hepa filter nog niet uit is, is wel zo bij lijn 415.

Vraag voor Connexxion

b. Kaartjes, gekocht via internet (barcode op de telefoon) werkt niet

vlekkeloos. Procedure is:   op de ticketbox zit een QR code knop, deze

aantippen dan de barcode op de telefoon scannen op de ticketbox waarna deze

een groen vinkje geeft

Nico van Soerland

Suggestie: Als je ziek bent een vervanger laten regelen via één persoon

t.w. Koen Bakker

Koos Bakker

Mankementen bus worden gemeld hoor je verder niets van, blijkt vaak

dat het probleem niet direct wordt opgelost. Probleem wordt erkend en er wordt naar

een oplossing gezocht. Oorzaak tekort T.D. personeel en daar kunnen wij weinig aan doen.

–  Cees Bakker

Constateert een enkele keer dat de bus geparkeerd wordt met de handrem

aangetrokken. Let op:  De bus nooit parkeren met aangetrokken handrem.

Koos Pronk

Stelt voor de telefoons verwijderen uit de bus, worden niet gebruikt.

Het telkens opwaarderen kost geld. De vergadering is akkoord.

 

9.   Sluiting  

De voorzitter sluit om 21.00 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen.

 

 

 

 

Actuele dienstregeling

Plan jouw reis naar Hoorn | Schellinkhout | Wijdenes | Venhuizen | Hem | Hoogkarspel | Lutjebroek | Grootebroek | Bovenkarspel

Vrijwilligers gezocht

Houd je van persoonlijk contact met mensen, ben je altijd goedgehumeurd, ben je gastvrij en ben je graag onderweg? Word dan vrijwilliger bij Buurtbus 412.

Inloggen voor chauffeurs

Hier vindt u handleidingen, actuele roosters en contactinformatie van uw collega's.